Каз / Рус

 
Басты

Бөлім

Ереже

Ашық деректер

Мемлекеттiк сатып алу туралы заңы

Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі

Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы

Мемлекеттік сатып алу

Маңызды тақырыптар

Инвестициялық жоба

Виртуалдық қабылдау

Азаматтарды қабылдаукестесі

Байланыс ақпараты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солтүстік Қазақстан облысы

Аққайың ауданы әкімдігінің

2016 жылғы «__» желтоқсандағы

№ ___қаулысымен бекітілген

«Солтүстік Қазақстан облысы

Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

ЕРЕЖЕСІ

2016 жыл

1. Жалпы ережелер

1. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі кәсіпкерлік саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру бойынша міндеттерді орындайтын Қазақстан Республикасының мемлекеттік орган болып табылады.

2. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінде ведомстволары жоқ.

Коммуналдық мемлекеттік мекемесін заңнамаға сәйкес қамтамасыз ету коммуналдық мемлекеттік мекемесінің шарттық міндеттемелерге сәйкес бекітілген жауапкершілігі қаржыландыру жоспары шеңбері шегінде туады.

Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының әкімдігі болып табылады.

Коммуналдық мемлекеттік мекемені мемлекеттік басқару органы, сондай-ақ оған қатысты мемлекеттік меншік құқығы субъектілерінің функцияларын жүзеге асыратын орган (бұдан әрі - уәкілетті орган), Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданының әкімдігі болып табылады.

3. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және Қазақстан Республикасының заңдарына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің және Президентінің актілеріне, ведомстволық нормативтік-құқықтық актілеріне, әкімдіктің қаулыларына, облыс және аудан әкімдерінің шешімдері мен өкімдеріне, және де осы Ережеге сәйкесжүзеге асырады.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыру-құқықтық үлгісінде заңды тұлға болып табылады, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік тіліндегі өз атауы бар мөрі және мөртабаны, белгіленген үлгідегі бланкілері, қазынашылық органдарында шоты бар.

5. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің аудандық кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

Коммуналдық мемлекеттік мекемемен жасалған азаматтық-құқықтық мәмілелер Қазақстан Республикасы Үкіметімен айқындалған тәртіпте тіркеуге жатады.

6. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілеттік берілген болса, мемлекет атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болып сөйлеуге құқығы бар.

7. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өз құзіретінің шегінде мәселесі бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының бұйрықтарымен және Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген басқа актілерімен ресімделген шешімдер қабылдайды.

8. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штат санының лимиті қолданыстағы заңнамасына сәйкес бекітіледі.

9. Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орналасқан орны: 150300, Қазақстан Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Аққайың ауданы, Смирново ауылы, 9 Май көшесі, 67.

10. Коммуналдық мемлекеттік мекемесінің толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі;

орыс тілінде: коммунальноегосударственное учреждение «Отделпредпринимательстваакимата Аккайынского района Северо-Казахстанской области».

11. Осы Ереже «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылтайшы құжаты болып табылады.

12. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады, егер басқа заңнамалық актілермен бекітілмесе.

13. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілерімен «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметтері болып табылатын міндеттерді орындау мәніне келісім шарт жасау қатынастарға түсуге тыйым салынады.

Егер «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне заңнамалық актілерімен кіріс әкелетін қызметті атқаруға құқық берілген кезде, осы қызмет бойынша қабылданған кірістер мемлекет бюджетіне бағытталынады.

2. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің

мақсаты мен мәні, негізгі міндеттері, функциялары, құқықтары мен міндеттері

 

14. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мақсаты мен мәні: аудандағы кәсіпкерлік бастаманы ынталандыру, кәсіпкерлік пен қоғамның дамуы үшін қолайлы жағдай жасауға, кәсіпкерлік және мемлекеттік субъектілерінің өзара іс-қимылына бағытталған.

15. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің функцияларына сәйкес, Қазақстан Республикасының заңдары мен өзге де нормативтік-құқықтық актілерге, 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес міндеттер:

1) кәсіпорынның бостандығы;

2) кәсіпкерлік субъектілерінің теңдігі;

3) меншікке қол сұғылмаушылық;

4) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің ақпаратына қол жеткізу және қызметінің айқындығы;

5) кәсіпкерлікті реттеудің мемлекеттік тиімділігі;

6) мемлекеттік бағдарламаларды орындау;

7) нормативтік құқықтық актілерде мен заңнамада көзделген өзге де міндеттер.

16. Қазақстан Республикасының Заңдарымен және басқа да нормативтік құқықтық актілерге, 2015 жылғы 29 қазандағы Қазақстан Республикасының Кәсіпкерлік кодексіне сәйкес функциялары:

1)аудандағы жеке кәсіпкерлік субъектілерінің аккредиттеу бірлестігі;

2) кәсіпкерлік үшін уәкілетті органның жанында құрылған, үйлестіру кеңесінің және сараптамалық кеңестерінің жұмысын талдау және мониторинг жүргізу;

3) сараптамалық кеңестің қызметін ұйымдастырады;

4) әкімінің және аудан әкімдігінің шешімдерінің жобаларын дамыту;

5) Қазақстан Республикасының заңдарымен қарастырылған, сондай-ақ олардың бірлестіктері, ынтымақтастық және өзара әрекеттесу арқылы қайырымдылықпен айналысып, олармен келісімдер жасасуға, сондай-ақ келісім-шарттар негізінде нақты жұмыстарды орындауға кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен заңды мүдделерін қамтамасыз ету;

6) жеке кәсіпкерлікті қолдау және мемлекеттік саясатты дамытуды іске асырады;

7) жеке кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдай жасау;

8) мемлекеттік бағдарламаларды орындауын және іске асыруын қамтамасыз етеді және жауапты болады;

9) инновациялық қызметтер мен шағын және орта кәсіпорындарды қолдау саласындағы аудандағы инфрақұрылымды құру мен дамытуды қамтамасыз етеді;

10) Ұлттық палатасы, нарықтық инфрақұрылым объектілерімен және жеке кәсіпкерлер бірлестік субъектілерінің атқарушы органдардың арасындағы қарым-қатынастардың даму стратегиясын анықтайды;

11) әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын талдау;

12) жәрмеңкелер, байқаулар мен өнеркәсіптік-сауда көрмелерінің конференция ұйымдастыруына қатысу;

13) мемлекеттік көтере сатып алуды ұйымдастыру және өткізу;

14). Инвестициялық жобалардың іске асыруына қатысу және қолдау;

15) кәсіпкерлік саласындағы аудан әкімдігінің және аудан әкімінің нормативтік құқықтық актілерін әзірлеу және мониторингі;

16) жергілікті деңгейдегі жеке кәсіпкерлікте мемлекеттік қолдауды қамтамасыз етеді;

17) Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген өзге де функцияларды орындайды.

17. Құқықтары мен міндеттері:

1) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген, функцияларды жүзеге асыру үшін, сондай-ақ меншiк нысанына қарамастан, құжаттар, қорытындылар, анықтамалар мен басқа да материалдарды ұйымдардың, мекемелер мен кәсіпорындардың, ауданнның жергілікті атқарушы органдарынан сұрату және алу;

2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес, баланста тіркелген коммуналдық мүліккті пайдалану, ие болу және иелік ету;

3) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін барлық сот инстацияларына жүгіну;

4). «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттері мен функцияларын орындау;

5) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес басқа да өкілеттікті іске асыру.

3. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру

 

18. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін басқаруды заңамаға сәйкес айқындалған уәкілетті орган жүзеге асырады.

Өкiлеттi орган белгiленген қолданыстағы заңдардың тәртiбімен мынадай қызметтерді жүзеге асырады:

1) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне мүлікті бекітеді;

2) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін ұстауға арналған сметаны (шығыстар жоспарын) бекітеді;

3) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне берілген мүліктің нәтижелі пайдаланылып және сақталуына бақылау жүргізеді;

4) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі ережесін бекітеді, ережеге өзгертулер мен толықтырулар енгізеді;

5) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымын, құру тәртібін және басқару органының өкілеттік мерзімін анықтайды;

6) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысының құқықтары мен міндетін анықтайды;

7) «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің құрылымын және штатық саны шегін бекітеді;

8) жылдық қаржылық есептерін бекітеді;

9) заңнамада белгіленген өзге де функцияларды жүзеге асырады.

19. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттерді және оның өз функцияларын жүзеге асыруға дербес жауапты болатын бірінші басшы жүзеге асырады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы қолданып жүрген заңнамалардың басқа жағдайларды есепке алмағанда, аудан әкімімен қызметке тағайындалады және қызметтен босатылады.

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі басшысы болмаған жағдайда басшы өкілеттігін оның орынбасары атқарады.

20. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмысын ұйымдастырады және басқарады және «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің алдына қойған міндеттері мен олардың қызметтерінің орындалуына дербес жауапты болады.

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы Қазақстан Республикасының анықталған заңдарымен және осы Ережемен «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі қызметінің мәселелерін шешеді және оның құзыретіне сәйкес бастапқылық қағидатпен және өз еркімен іс-әрекет жасайды.

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің басшысы«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің аудандық кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекеменің қызметінің басшылығын іске асыру кезінде белгіленген заңнама тәртібімен:

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің атынан сенімхатсыз іс-әрекет жасайды;

барлық ұйымдарда «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүдделерін қорғайды;

қолданып жүрген заңдардың шегінде және жағдайларында мүлікке басшылық етеді;

шарттар жасайды;

сенімхаттар береді;

банктік шоттар ашады;

бұйрықтар шығарады және барлық қызметкерлер үшін міндетті нұсқаулар береді;

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін жұмысқа алады және жұмыстан босатады;

Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет туралы Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тағайындалып және босатылады, оларға көтермелеу шаралары мен тәртіптік жазалар қолданады;

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерінің міндеттері мен өкілеттік шегін анықтайды;

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес әзірленген негізгі Ережені сақтауды қамтамасыз етеді;

бағыныштылар арасында орындамаған үшін дербес жауапты болатын сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі шараларды қабылдайды;

Қазақстан Республикасы заңнамасын сақтаулуын қамтамасыз етеді;

мемлекеттік кепілдігі туралы ерлер және әйелдердің тең мүмкіндіктері және тең құқығы заңнаманың орындалуын қамтамасыз етеді;

негізгі Ереже және құзыретті органымен заңнамамен жүктелген өзге де міндеттерді орындайды.

21. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің зейнеткерлік жасқа толған қызметкерлерінің зейнетақымен қамтамасыз етілуі мемлекеттік қызмет туралы және зейнеткерлік қамтамасыз ету туралы қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады.

4. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің

кәсіпкерлік бөлімі»

коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкі

 

22. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Қазақстан Республикасы заңнамасында көзделген жағдайларда жедел құқығында оқшауланған мүлікті болуы мүмкін.

«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкіоған меншік иесі берген мүлік, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүлік (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасында тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.

23. ««Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесіне бекітілген мүлік аудандық коммуналдық меншікке жатады.

24. Егер Қазақстан Республикасы заңнамасымен басқасы орнатылмаған жағдайда «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетінше иеліктен шығару немесе өзге тәсілмен билік етуге құқы жоқ.

5. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесін қайта ұйымдастыру және жою

 

25. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қызметтің тоқталуы ұйымдастыру (бірігу, қосып жіберу, бөліну, ерекшелеу, жаңадан құру) және жойылуы түрінде жүзеге асырылады.

26. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің мүлкін бөлу тәртібі жүзеге асырылады.

27. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес«Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Ережесіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу жүзеге асырылады.

6. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің аудандық кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмыс тәртібі мен қарым-қатынасы

 

28.Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі және уәкілетті органдардың арасындағы өзара қарым-қатынас анықталады және реттеледі.

29. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің әкімшілігі және оның еңбек ұжымы арасында өзара қарым-қатынасы анықталады.

30. «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмыс тәртібі «Солтүстік Қазақстан облысы Аққайың ауданы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жұмыс регламентімен белгіленеді және Қазақстан Республиқасының еңбек заңнамасының талаптарына қарсы болмауы тиіс.

 

Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері


  
 
 Информационный сервер xFRK: валютные баннеры для Вашего сайта
 
сопровождение
Gala